Indexy cen výrobců - základní informace - duben 2014

 
Kód: 011039-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Baštýř
E-mail: pavel.bastyr@czso.cz

Úvodní poznámka Word PDF

Tabulková část
Tab. 1: Indexy cen výrobců v jednotlivých měsících roku 2013 a 2014 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen tržních služeb, průmyslových výrobců a cen ve stavebnictví Excel
Graf 2 Indexy cen zemědělských výrobců Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.