Indexy cen výrobců - základní informace - červen 2010

 
Kód: w-7003-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Hana Sýkorová
E-mail: hana.sykorova@czso.cz

Úvodní poznámka Word PDF

Tabulková část
Tab. 1: Indexy cen výrobců v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen tržních služeb, průmyslových výrobců a cen ve stavebnictví Excel
Graf 2 Indexy cen zemědělských výrobců Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.