Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - 2015

 
Kód: 011037-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF
Tab. 1: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat Excel PDF
Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab. 3: Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 4: Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 5: Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 6: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat v roce 2014 Excel PDF
Tab. 7: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC v roce 2014 Excel PDF
Tab. 8: Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb v roce 2014 Excel PDF
Tab. 9: Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb v roce 2014 Excel PDF
Tab. 10: Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb v roce 2014 Excel PDF
Graf. 1: Indexy cen stavebních děl Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.