Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2010

 
Kód: w-7004-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miloslav Beránek
E-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář k vývoji Indexů cen průmyslových výrobců Word PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA
Tab. 1 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 2 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 3 Prosinec 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA
Tab. 6 Předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 7 Prosinec 2005 = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle Hlavních průmyslových skupin
Tab. 8 Předch. období = 100, stejné období předch. roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen průmyslových výrobců Excel

Přílohy
Příloha I Průměrné ceny topných olejů za jednotlivé měsíce roku 2009 a 2010 Excel PDF
Příloha II *) Průměrné čtvrtletní ceny zemního plynu a elektřiny za dodávky pro průmysl celkem v České republice
Příloha III *) Průměrné čtvrtletní ceny zemního plynu a elektřiny podle spotřebitelských pásem v průmyslu v České republice
Příloha IV **) Průměrné ceny zemního plynu a elektřiny dle standardních spotřebitelů v České republice (od 1.1.2000 do 1.10.2007)
*) Je uvedena pouze v publikacích za leden, duben, červenec a říjen
**) Je uvedena pouze v publikaci za leden 2010
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.