Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství - 4. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-7002-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Baštýř
E-mail: pavel.bastyr@czso.cz

Cenové indexy vstupů do zemědělství budou od 1. čtvrtletí 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2010. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2010 = 100 budou řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Excel PDF
Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2005 = 100) Excel PDF
Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Excel PDF
Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2005 = 100) Excel
Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství – osiva a sadba, krmiva (průměr roku 2005 = 100) Excel
Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství – energie (průměr roku 2005 = 100) Excel
Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství – hnojiva, pesticidy (průměr 2005 = 100) Excel
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.