Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2020


ICT odborníci ve firmách
Tab. 62: Firmy zaměstnávající ICT odborníky Excel PDF
Tab. 63: ICT odborníci zaměstnaní ve firmách Excel PDF
Tab. 64: Programátoři vyvíjející firemní SW/informační systémy určené pro vnitřní potřeby firmy Excel PDF
Tab. 65: Firmy, které v r. 2019 poskytly svým ICT odborníkům možnost školení pro rozšíření jejich odborných znalostí Excel PDF
Tab. 66: Firmy, které v r. 2019 hledaly nebo přijaly do zaměstnaneckého poměru ICT odborníka(y) Excel PDF
Tab. 67: Firmy, které měly v r. 2019 volné pracovní pozice, pro které bylo těžké najít ICT odborníka(y) Excel PDF
Tab. 68: Firmy, v nichž úkony související s ICT provádějí vlastní zaměstnanci/zaměst.mateřské firmy Excel PDF
Tab. 69: Firmy, v nichž úkony související s ICT provádějí externisté Excel PDF
Tab. 70: Firmy, v nichž úkony související s ICT neprovádí nikdo Excel PDF

Zveřejněno dne: 12.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.