ICT infrastruktura - Zdroje dat, metodika šetření

 

Základním pilířem nezbytným pro rozvoj informační společnosti a digitální ekonomiky je robustní a spolehlivá komunikační a datová infrastruktura umožňující přenos obrovského množství dat nezbytných pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím pevných či mobilních elektronických sítí. Telekomunikační a z ní vycházející internetová (dále jen ICT) infrastruktura je základním stavebním prvkem a předpokladem efektivního využívání většiny moderních informačních a komunikačních technologií.

Český statistický úřad pravidelně publikuje základní data popisující vývoj a stav v oblasti ICT infrastruktury. Tyto informace vychází z velké části z datových zdrojů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Údaje o počtu registrovaných domén pochází od CZ.NIC – zájmového sdružení právnických osob založeného předními poskytovateli internetových služeb. Více informací naleznete na: www.ctu.cz a www.nic.cz.

Dalšími zdroji pro získání dat z oblasti ICT infrastruktury jsou ITU (Mezinárodní telekomunikační unie), Eurostat, NetMonitor, NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR).

Všechny údaje o níže uvedených účastnících hlasových a datových služeb, pokud není uvedeno jinak, se vztahují k 31. 12. sledovaného roku a ke službám poskytovaným na maloobchodní úrovni, tj. službám poskytovaným koncovým uživatelům.

Účastník veřejně dostupné služby elektronických komunikací – hlasových a datových služeb v pevné a mobilní komunikační síti – je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s poskytovatelem této služby smlouvu o jejím využívání.

Počet účastníků hlasové služby v pevné síti je měřen na základě počtu účastnických telefonních stanic poskytovaných prostřednictvím komutované telefonní sítě (PSTN: Public Switched Telephone Network) a počtu čísel využívaných pro hlasovou telefonní službu poskytovanou prostřednictvím internetové technologie (VoIP: Voice over Internet Protocol). Počet účastníků hlasové služby v mobilní telefonní síti je měřen prostřednictvím počtu aktivních SIM karet, tj. těch, které byly minimálně jednou za poslední tři měsíce použity pro originaci nebo terminaci volání, odeslání SMS, MMS nebo pro datové služby.

Za širokopásmový přístup k síti internet se považuje přístup s nominální rychlostí ≥ 256 kb/s směrem k účastníkovi. Určování množství účastníků této služby se měří počtem přístupových míst, na kterých je poskytována služba pro jednu z níže uvedených technologií používaných pro připojení k internetu. Ve většině případů odpovídá počtu uzavřených smluv na tyto služby na maloobchodní úrovni.

Širokopásmový přístup k internetu v pevné síti (fixed broadband) je měřen na základě počtu přístupových míst (aktivních přípojek) prostřednictvím jedné z následujících „drátových“ technologií: xDSL vedení, kabelové televize (CATV) a optického vedení (FTTx) a dále pomocí pevného bezdrátového přístupu (FWA: Fixed Wireless Access). Tento širokopásmový bezdrátový přístup (fixed wireless broadband) zahrnuje připojení prostřednictvím rádiové linky jak v licencovaných kmitočtových pásmech, tak i v nelicencovaných kmitočtových pásmech, a to nejčastěji na bázi technologie Wi-Fi. Je charakteristický trvalým a pevným umístěním koncového zařízení.

Širokopásmový mobilní přístup k síti internet zahrnuje připojení prostřednictvím mobilní sítě v rámci standardní hlasové a datové služby, tzv. internet v mobilu, který je poskytovaný jako dočasný (ad-hoc) nebo trvalý (tarifní). Další možností je přístup nabízený prostřednictvím mobilní sítě nezávisle na hlasových službách (dedicated access) s možností trvalé dostupnosti. Jde o tzv. mobilní internet, který je určen pro tablety, notebooky a podobná přenosná zařízení. Počet účastníků se širokopásmovým přístupem k internetu v mobilní síti (mobile broadband subscriptions) se měří počtem aktivních SIM karet či USB modemů poskytnutých na základě smlouvy pro přístup k internetu v mobilních sítích.

Údaje o počtu účastníků služeb poskytovaných v rámci pevných a mobilních elektronických sítí pochází, na rozdíl od jejich využívání např. ze strany občanů či firem, od poskytovatelů těchto služeb.

Mezinárodní srovnání bylo zpracováno ČSÚ z veřejně dostupných údajů Mezinárodní telekomunikační unie, Evropské komise a OECD.

Podrobné metodické informace a údaje o ICT infrastruktuře můžete nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura nebo v brožurce „Informační společnost v číslech 20XY“ (kapitola A ICT infrastruktura), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ či na následujících stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_spolecnost_v_cislech.