Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2015


I. Stavební povolení
Tab. I.1 Stavební povolení v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 Excel

Kartogramy a kartodiagramy
Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2015 JPG

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.