Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. čtvrtletí 2015


I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF
Graf - Struktura orientační hodnoty staveb v Olomouckém kraji a jeho okresech (v %) JPG

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.