I přes meziroční pokles sklizně většiny polních plodin nebyla jejich loňská úroda špatná

 

23. února 2024

V roce 2023 se v Česku sklidilo meziročně méně obilovin (−2,7 %), luskovin na zrno (−9,9 %), brambor (−12,4 %), cukrové řepy (−5,5 %), pícnin (−6,3 %), vína (−16,1 %) i ovoce (−22,7 %). Vyšší byla úroda olejnin (+9,4 %), zeleniny (+15,4 %) a chmele (+57,2 %).


Celková sklizeň obilovin, včetně kukuřice na zrno, 7 996 tis. tun byla meziročně o 2,7 % nižší, nicméně průměr předchozích pěti let převýšila o 2,0 %. Dařilo se více ozimým obilovinám, u pšenice ozimé bylo dosaženo výnosu 6,56 t/ha, u ječmene ozimého 6,32 t/ha. Menší plocha i hektarový výnos byly důvodem poklesu sklizně proti pětiletému průměru u pšenice jarní (−32,6 %) a kukuřice na zrno (−24,6 %).

U okopanin byla zaznamenána solidní sklizeň cukrové řepy 3 834 tis. tun, což bylo o 0,5 % méně oproti průměru předchozích pěti let. Úroda brambor 574 tis. tun se snížila při stejném porovnání o 11,2 %, do značné míry kvůli historicky nejmenší osázené ploše.

Velice dobrá byla úroda 1 309 tis. tun řepky, u níž byla proti pětiletému průměru větší osetá plocha (+2,9 %), sklizeň (+9,0 %) i hektarový výnos (+6,0 %). Máku bylo sklizeno jen 18 tis. tun, tedy oproti pětiletému průměru o téměř čtvrtinu méně.

Úroda chmele 7 tis. tun převyšovala pětiletý průměr o 13,0 %, naopak sklizeň vína 77 tis. tun byla o 13,3 % nižší.

Sklizeň ovoce meziročně klesla o 22,7 %, s výjimkou hrušek a maliníků se propad týkal všech druhů ovoce. U jablek byl meziroční úbytek 30 tis. tun, u slivoní a švestek 5 tis. tun, višní 1 tis. tun a meruněk necelých tisíc tun.

Podrobné údaje k tématu přináší nově zveřejněná publikace Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2023, dostupná na webu ČSÚ.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | X @statistickyurad

 

  • csu_a240223_i_pres_mezirocni_pokles_sklizne_vetsiny_polnich_plodin_nebyla_jejich_lonska_uroda_spatna.docx