Hrubé měsíční výdělky podle druhu ekonomické činnosti v EU, 2014