Hraniční případy třídění

 

V praxi existuje řada pracovních míst, která jsou hraniční, a osoby v nich zaměstnané lze zatřídit do různých položek CZ-ICSE.

Jako příklad lze uvést:
a) Pracovníci v nezaručeném zaměstnání - jedná se o tzv. příležitostné, sezonní a podobné pracovníky. Jejich zatřídění je možné jak ve skupině zaměstnanci, tak i ve skupině osoby pracující na vlastní účet.
Pokud tyto osoby mají pracovní smlouvu o placeném zaměstnání (jako řádní zaměstnanci) nebo dohodu o pracovní činnosti, případně o provedení práce, zatřídí se do skupiny 1 zaměstnanci, jinak se zatřídí do skupiny 3 osoby pracující na vlastní účet.

b) Domáčtí pracovníci - osoby, které mají buď pracovní smlouvu, nebo dohodu a pracují pro určitý podnik nebo dodávají jisté množství zboží nebo služeb určitému podniku, ale jejich pracoviště se nenachází v daném podniku. Tyto osoby lze klasifikovat buď v kategorii placeného zaměstnání, nebo v kategorii sebezaměstnaní. Mohou být tříděny jako zaměstnanci nebo osoby pracující na vlastní účet.
Pokud tyto osoby mají pracovní smlouvu o placeném zaměstnání (jako řádní zaměstnanci) nebo dohodu o pracovní činnosti, případně o provedení práce, zatřídí se do skupiny 1 zaměstnanci, jinak se zatřídí do skupiny 3 osoby pracující na vlastní účet.

c) Nezávislé osoby pracující na vlastní účet, které převážně produkují pro trh, nezávisle na specifických podmínkách ukládaných poskytovatelem úvěru, dodavatelem surovin apod., a které si pronajímají nebo mají vlastní zařízení a jiné výrobní prostředky.
Tyto osoby se zatřídí ve skupině 3 osoby pracující na vlastní účet.

d) Ostatní osoby, které mají sebezaměstnanecké místo
- osoby, které mají sebezaměstnanecké místo a mají smlouvu s majiteli určitých výrobních prostředků (půda, budovy, strojní zařízení apod.), držiteli provozních licencí nebo poskytovateli úvěru, kteří ve významné míře určují, jak se podnik povede, a tito majitelé požadují podíl z celkového prodeje, nebo podíl z celkové produkce
- osoby, které mají sebezaměstnanecké místo a využívají nějaký přírodní zdroj (půdu, rybářské revíry apod.), na který není vlastnické právo jednotlivce, ale za jeho správu nese určitou odpovědnost obec nebo stát
- osoby, které mají sebezaměstnanecké místo a produkují zboží nebo služby, které jsou převážně spotřebovávány jejich domácnostmi a jsou významnou složkou živobytí domácnosti (samozásobitelé).

Pokud tyto osoby zaměstnávají jiné osoby, zatřídí se do skupiny 2 zaměstnavatelé, jinak patří do skupiny 3 osoby pracující na vlastní účet.