Hodnota dobrovolnické práce vzrostla

 

 27. října 2020

Počet neziskových institucí v České republice v roce 2018 vzrostl oproti předchozímu roku o 1,3 %. Počet zaměstnanců těchto organizací vzrostl o 10 %, počet dobrovolníků také mírně vzrostl, odpracovali i více hodin práce.

Neziskový sektor se v roce 2018 podílel na tvorbě HDP 1,78 %. Produkce se zvýšila na 145,4 mld. Kč a téměř 43% této hodnoty vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2018 bylo 60 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 15 % za netržní ceny.

V roce 2018 působilo v České republice necelých 143 tisíc neziskových institucí, meziročně se jejich počet zvýšil o 1,3 %. Největší nárůst jsme zaznamenali u spolků, kterých nově vzniklo přes dva tisíce,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. V roce 2017 u nás působilo zhruba 141 tisíc neziskových institucí.

Počet zaměstnanců neziskových organizací v roce 2018 vyjádřený v přepočtených úvazcích byl 117 tisíc, což činí meziročně nárůst o 10,0 %. Podíl na celkové zaměstnanosti České republiky v roce 2018 byl 2,2 %. „Počet hodin odpracovaných dobrovolníky vzrostl v roce 2018 meziročně o 2,6 % na téměř 57 milionů. Hodnota dobrovolnické práce byla 9,3 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 12 %,“ upozorňuje Jitka Fořtová z odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Kromě terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, na které vynakládají své prostředky veřejné vysoké školy, připadá největší podíl vynaložených prostředků neziskovými institucemi na rekreační a sportovní služby (13,5 %), ostatní vzdělávání a náboženství (6,3 %), služby sociální péče (4,9 %) a kulturní služby (4,4 %).

Financování netržních neziskových institucí se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (34,2 %) a příjmů za netržní produkci (21,3 %). Příspěvek dobrovolníků činí 11,5 %. Firemní dárcovství přispívá na provoz neziskových institucí 8 %, domácnostmi pak 8,7 %, z čehož je 4,7 % placeno jako členské příspěvky a zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2018 neziskové instituce získaly 6 % svých zdrojů.

 

Kontakt
Tomáš Chrámecký
Odbor komunikace ČSÚ
T
274 052 765 | M 737 280 892
E
tomas.chramecky@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu_tz201027_satelitni_ucet_neziskovych_instituci.docx
  • Prezentace z tiskové konference
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Jitky Fořtové z odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)