Hmotné bohatství v České republice: posiluje ho vývoj na realitním trhu?

 
Kód: 320179-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Drahomíra Dubská CSc.
E-mail: drahomira.dubska@czso.cz

Autorka publikace: Ing. Drahomíra Dubská, CSc.
Celá publikace ke stažení Word PDF
Úvod Word PDF
Shrnutí Word PDF
1. Hmotná aktiva v ekonomice České republiky Word PDF
   1.1 Čistá hodnota hmotných fixních aktiv
   1.2 Stavy hrubého fixního kapitálu
   1.3 Vliv přecenění
   1.4 Pořizování hmotných fixních aktiv sektorem nefinančních podniků a sektorem domácností
   1.4.1 Reálné zisky ztráty z držení fixních aktiv
2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Word PDF
   2.1 Regionální rozvrstvení výstavby komerčních nemovitostí
   2.2 Výstavba jednotlivých typů komerčních nemovitostí
   2.2.1 Budovy pro obchod
   2.2.2 Budovy pro průmysl a skladování
   2.2.3 Administrativní budovy
   2.2.4 Hotely a obdobné budovy
   2.2.5 Budovy pro dopravu a telekomunikace
   2.2.6 Budovy pro kulturu a vzdělávání
3. Ceny rezidenčních nemovitostí Word PDF
   3.1 Ceny bytů
   3.1.1 Nabídkové ceny bytů
   3.1.2 Kupní realizované ceny bytů
   3.1.3. Vztah nabídkových a kupních cen bytů
   3.2 Kupní ceny domů a staevbních pozemků
4. Financování bydlení Word PDF
   4.1 Úvěr jako finanční zdroj pro pořízení vlastního bydlení
   4.2 Struktura úvěrů obyvatelstvu na bydlení a cena peněz
5. Dostupnost bydlení Word PDF
   5.2 Zatížení domácnssotí v podobě splátek hypotečních úvěrů
   5.1 Domy a byty

Zveřejněno dne: 13.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.