Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Středočeský kraj
Tab. 2.1 Středočeský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 2.2 Středočeský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 2.3 Středočeský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 2.4 Středočeský kraj: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.