Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Jihomoravský kraj
Tab. 11.1 Jihomoravský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 11.2 Jihomoravský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 11.3 Jihomoravský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 11.4 Jihomoravský kraj: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.