Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Karlovarský kraj
Tab. 5.1 Karlovarský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 5.2 Karlovarský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 5.3 Karlovarský kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 5.4 Karlovarský kraj: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.