Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Kraj Vysočina
Tab. 10.1 Kraj Vysočina: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 10.2 Kraj Vysočina: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 10.3 Kraj Vysočina: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 10.4 Kraj Vysočina: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.