Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Ústecký kraj
Tab. 6.1 Ústecký kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 6.2 Ústecký kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 6.3 Ústecký kraj: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 6.4 Ústecký kraj: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.