Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Souhrnné tabulky
Tab. 15 Projektovaný vývoj věkového složení (k 1. 1.) v jednotlivých krajích Excel PDF
Tab. 16 Projektované přírůstky obyvatel v jednotlivých krajích Excel PDF
Tab. 17 Předpoklady projekce v jednotlivých krajích Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.