Historie státní statistické služby - 1919 – 2014

 
Kód: 320263-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celá publikace PDF
Obálka PDF
Předmluva prezidenta republiky PDF
Předmluva předsedkyně ČSÚ PDF
Obsah PDF
O Českém statistickém úřadě PDF
Státní statistická služba ČR PDF
Historie statistického úřadu PDF
Galerie předsedů PDF
Sčítání lidu PDF
Volby PDF
Sledované statistiky PDF
Mezinárodní spolupráce PDF
Diseminace dat a mediální prezentace statistiky PDF
Statistické databáze, registry, číselníky a klasifikace PDF
Seznam zkratek a literatura PDF
Kontakt a tiráž PDF

Zveřejněno dne: 27.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.