Historie a současnost lesního a vodního hospodářství - 1950 - 2011

 
Kód: e-2141-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Dana Sálusová
E-mail: dana.salusova@czso.cz

1 Lesnictví Word PDF
Zalesňování Excel PDF
Těžba dřeva Excel PDF
Dodávky dříví Excel PDF
Vybrané ukazatele lesnictví Excel PDF
Přirozená obnova lesa Excel PDF
Bilance půdy určené k zalesňování Excel PDF
Lesní požáry Excel PDF
Zaměstnanci a mzdy v lesnictví Excel PDF
Mezinárodní srovnání – těžba dřeva Excel PDF
Grafická část za lesnictví
Zalesňování Excel PDF
Těžba dřeva Excel PDF
Dodávky dříví Excel PDF
Vybrané ukazatele lesnictví Excel PDF
Přirozená obnova lesa Excel PDF
Bilance půdy určené k zalesňování Excel PDF
Lesní požáry Excel PDF
Zaměstnanci a mzdy v lesnictví Excel PDF
2 Myslivost Word PDF
Jarní kmenové stavy zvěře Excel PDF
Odstřel zvěře Excel PDF
Vybrané ukazatele myslivosti Excel PDF
Grafická část za myslivost
Jarní kmenové stavy zvěře Excel PDF
Odstřel zvěře Excel PDF
Vybrané ukazatele myslivosti Excel PDF
3 Vodní hospodářství Word PDF
Vodovody – souhrnné údaje Excel PDF
Vodovody ve správě vodohospodářských organizací Excel PDF
Spotřeba vody, vodné, stočné Excel PDF
Kanalizace – souhrnné údaje Excel PDF
Kanalizace ve správě vodohospodářských organizací Excel PDF
Čistírny odpadních vod Excel PDF
Znečištění odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV Excel PDF
Vybrané ukazatele za vodní toky ve správě podniků Povodí, s. p. Excel PDF
Znečištění vodních toků ve správě podniků Povodí, s. p. Excel PDF
Grafická část za vodní hospodářství
Vybrané ukazatele – vodovody Excel PDF
Vybrané ukazatele – kanalizace, ČOV Excel PDF
Další kontakt: Ing. Josef Kahuda, e-mail: josef.kahuda@czso.cz
                       Ing. Soňa Horáčková, e-mail: sona.horackova@czso.cz

Zveřejněno dne: 19.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.