Historická ročenka národních účtů 1990-2010

 

Český statistický úřad informuje o připravované publikaci „Historická ročenka národních účtů 1990–2010“, která vyjde v elektronické podobě 4. 5. 2012, a zároveň představuje vybrané ukazatele z této publikace.
ČSÚ dnes rovněž rozšířil databázovou prezentaci ročních národních účtů na adrese: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu
  • ČSÚ Ročenka národních účtů 1990-2010_FIN.ppt
  • Příloha k Ročence národních účtů 1990-2010.ppt