High-tech ve vědě a technologiích

 Tato oblast zahrnuje:

 • Výzkum a vývoj v high-tech odvětvích
 • Inovace v high-tech odvětvích
 • High-tech a biotechnologické patenty
První dvě skupiny jsou definovány odvětvovým přístupem (definován podle kódů klasifikace ekonomických činností CZ-NACE), třetí skupina je definována kódy Mezinárodního patentového třídění (MPT).

 • Definice high-tech oblastí:
 • podle odvětví CZ-NACE
 • podle kódů MPT
 • Údaje naleznete v následujících tabulkách:
 • Výzkum a vývoj v high-tech odvětvích podnikatelského sektoru v České republice v letech 2005-2017
 • Inovace v high-tech sektoru v České republice v letech 1999-2016
 • Patentové ochrany v high-tech sektoru
 • Patentové ochrany v high-tech sektoru platné v ČR v letech 2008-2017
 • Mezinárodní srovnání:
 • Výzkum a vývoj v high-tech odvětvích podnikatelského sektoru
 • Inovace v high-tech sektoru
 • High-tech patenty u EPO a USPTO
 • Bližší informace ke zmiňovaným oblastem vědy a techniky:

  Výzkum a vývoj
  Inovace
  Patenty

  Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 571 410 178
  E-mail: karel.elias@czso.cz

  Ing. Martin Mana
  Tel: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz