High-tech sektor

 

Za charakteristický rys pokročilosti ekonomiky určité územní jednotky je často uváděno zastoupení odvětví s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor). Podniky v těchto odvětvích často používají ke své produkci ve velké míře vyspělé technologie, přičemž vývoj jejich výstupů často doprovázejí vysoké náklady na inovace a/nebo na výzkum a vývoj. High-tech sektor tvoří odvětví spadající jak do vybraných odvětví zpracovatelského průmyslu (high-tech průmysl), tak i vybraných odvětví služeb (high-tech služby).

Mezinárodní organizace jako je Evropská komise nebo OECD často ve svých statistických výstupech v oblasti měření inovačních aktivit a technologické vyspělosti jednotlivých ekonomik využívají klasifikaci zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti jeho jednotlivých odvětví. Podle této klasifikace se zpracovatelský průmysl dělí na odvětví s vysokou (high-tech), středně vysokou (medium high-tech), středně nízkou (medium low-tech) a nízkou (low-tech) technologickou náročností.

 • Definice a vymezení high-tech sektoru
 • Klasifikace zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti
 • Definice sledovaných ukazatelů
 • Podrobné údaje za high-tech sektor a zpracovatelský průmysl podle technologické náročnosti naleznete pod následujícími odkazy:
 • High-tech sektor v České republice, 2005-2021
 • High-tech sektor v zemích EU; 2008-2020
 • Zpracovatelský průmysl podle technologické náročnosti v České republice, 2005-2021
 • Zpracovatelský průmysl podle technologické náročnosti v zemích EU, 2008-2020
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 731 618 280
  E-mail: karel.elias@czso.cz