HDP za rok 2003 metodické změny neovlivnily

 

Ve zpravodajství České tiskové kanceláře 10. března 2004 k odhadu HDP za rok 2003 zazněla interpretace slov místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše, „že se loni měnila metodika ČSÚ, který tento ukazatel sleduje. Protože akceleraci růstu HDP nepotvrzuje vývoj odvětví, která jsou tahouny ekonomiky, má podezření, že jde o vliv metodické změny podle evropského vzoru“.

Český statistický úřad sděluje, že odhad hrubého domácího produktu za rok 2003 zpracoval podle původní metodiky. Metodické změny související se vstupem České republiky do Evropské unie oznámené v polovině loňského roku ČSÚ promítne až do odhadu HDP za I.čtvrtletí 2004, který zveřejní letos v červnu.

Základním cílem a smyslem sestavování čtvrtletních odhadů HDP je informovat o změně hlavních makroekonomických ukazatelů v časové řadě. Důraz se přitom klade na to, aby tyto údaje byly maximálně metodicky i cenově srovnatelné. Změny v metodice některých ukazatelů, které ČSÚ v současné době zavádí v souladu s doporučeními Eurostatu, jsou proto aplikovány tak, aby meziroční srovnatelnost pokud možno nebyla oslabena.

Roman Prorok
mluvčí předsedy ČSÚ

  • TZ031104.doc