Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2015


H. Organizační statistika
Tab. H.1 Ekonomické subjekty podle právních forem v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. H.3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. H.4 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů dle ESA 2010 v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Graf H.1 Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2015 PNG

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.