Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2014


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji v roce 2013 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2013 JPG
Graf 3. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2013 JPG
Graf 4. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2013 JPG
Graf 5. Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2013 JPG
Graf 6. Věkové složení obyvatelstva Jihočeského kraje v roce 2013 a 2035 JPG
Graf 7. Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství podle krajů v roce 2013 JPG
Graf 8. Cizinci v Jihočeském kraji v letech 2001 až 2013 JPG
Graf 9. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 10. Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele podle krajů JPG
Graf 11. Vývoj výdajů místních rozpočtů v Jihočeském kraji JPG
Graf 12. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště JPG
Graf 13. Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji (ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Graf 14. Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2013 podle krajů JPG
Graf 15. Vývoj počtu hospodářských zvířat v Jihočeském kraji JPG
Graf 16. Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance v průmyslu podle krajů JPG
Graf 17. Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2013 JPG
Graf 18. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle sezónnosti a krajů v roce 2013 JPG
Graf 19. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji JPG
Graf 20. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2013 JPG
Graf 21. Věkové složení obyvatel správních obvodů ORP Jihočeského kraje k 31. 12. 2013 JPG
Graf 22. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2013 JPG

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.