Statistická ročenka Středočeského kraje - 2020


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů ve Středočeském kraji v roce 2019 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 3. Zvláště chráněná území podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 4. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 5. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 6. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 7. Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v roce 2019 (na 1 000 obyvatel) PNG
Graf 8. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Středočeském kraji PNG
Graf 9. Přírůstek/úbytek obyvatelstva stěhováním ve Středočeském kraji PNG
Graf 10. Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje k 31. 12. 2009 a 2019 PNG
Graf 11. Cizinci ve Středočeském kraji PNG
Graf 12. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 13. Míra investic podle krajů PNG
Graf 14. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů ve Středočeském kraji PNG
Graf 15. Výdaje místních rozpočtů ve Středočeském kraji PNG
Graf 16. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 17. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 19. Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 20. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 21. Sklizeň vybraných zemědělských plodin ve Středočeském kraji PNG
Graf 22. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 23. Těžba dřeva ve Středočeském kraji PNG
Graf 24. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 25. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 26. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 27. Bytová výstavba ve Středočeském kraji PNG
Graf 28. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 29. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 30. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 31. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 32. Děti v mateřských školách podle věku ve Středočeském kraji PNG
Graf 33. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání ve Středočeském kraji v roce 2019 PNG
Graf 34. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 35. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 36. Veřejné knihovny ve Středočeském kraji PNG
Graf 37. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 38. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 39. Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů PNG
Graf 40. Vítězné strany ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 41. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP ve Středočeském kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 42. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP ve Středočeském kraji v letech 2015─2019 (roční průměr) PNG
Graf 43. Index stáří obyvatel správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Středočeského kraje k 31. 12. 2019 PNG
Graf 44. Města s počtem obyvatel 5 000 a více ve Středočeském kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 45. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.