Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2018


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Ústeckém kraji v roce 2017 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2017 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 4. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 5. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017 PNG
Graf 6. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 8. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017 PNG
Graf 9. Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2017 (na 1 000 obyvatel středního stavu) PNG
Graf 10. Živě narození podle věku matky v Ústeckém kraji PNG
Graf 11. Zemřelí podle příčin smrti v Ústeckém kraji PNG
Graf 12. Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje k 31. 12. 2007 a 2017 PNG
Graf 13. Cizinci v Ústeckém kraji v letech 2012 až 2017 PNG
Graf 14. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 15. Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Graf 16. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Ústeckém kraji PNG
Graf 17. Výdaje místních rozpočtů v Ústeckém kraji PNG
Graf 18. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Ústeckém kraji PNG
Graf 19. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Graf 20. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 21. Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 22. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Graf 23. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Graf 24. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 25. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji PNG
Graf 26. Hospodářská zvířata v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 27. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018 PNG
Graf 28. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017 PNG
Graf 29. Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017 PNG
Graf 30. Těžba dřeva v Ústeckém kraji PNG
Graf 31. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 32. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 33. Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 34. Bytová výstavba v Ústeckém kraji PNG
Graf 35. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 36. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie a krajů v roce 2017 PNG
Graf 37. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2018 PNG
Graf 38. Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie v Ústeckém kraji PNG
Graf 39. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji PNG
Graf 40. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2017 PNG
Graf 41. Průměrný věk podle správních obvodů ORP v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 42. Index stáří podle správních obvodů ORP v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 43. Struktura zemědělské půdy podle správních obvodů ORP v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 44. Struktura nezemědělské půdy podle správních obvodů ORP v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 45. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.