Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2019


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2018 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2018 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018 PNG
Graf 5. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 7. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 8. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatelstva Karlovarského kraje k 31. 12. 2008 a 2018 PNG
Graf 10. Věkové složení obyvatelstva Karlovarského kraje k 31. 12. 2018 a 2050 PNG
Graf 11. Cizinci v Karlovarském kraji PNG
Graf 12. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 13. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 14. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Karlovarském kraji PNG
Graf 15. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Karlovarském kraji PNG
Graf 16. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Graf 17. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Graf 20. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 21. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Graf 22. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Karlovarském kraji PNG
Graf 23. Hospodářská zvířata v Karlovarském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2019 PNG
Graf 25. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2017/2018 PNG
Graf 26. Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 27. Těžba dřeva v Karlovarském kraji PNG
Graf 28. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 29. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 30. Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 31. Průměrné roční výdaje za elektřinu a plyn na domácnost podle krajů PNG
Graf 32. Stavební práce ˝S˝ provedené v Karlovarském kraji PNG
Graf 33. Stavební práce ˝S˝ v tuzemsku podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 34. Bytová výstavba v Karlovarském kraji PNG
Graf 35. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 36. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2018 PNG
Graf 37. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2019 PNG
Graf 38. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 39. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 40. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Karlovarském kraji PNG
Graf 41. Veřejné knihovny v Karlovarském kraji PNG
Graf 42. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2018 PNG
Graf 43. Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu podle krajů PNG
Graf 44. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 45. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Graf 46. Průměrný věk podle správních obvodů ORP v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Graf 47. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2018 PNG

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.