Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2020


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Ústeckém kraji v roce 2019 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Ústeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2019 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 PNG
Graf 5. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 8. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje k 31. 12. 2009 a 2019 PNG
Graf 10. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva v Ústeckém kraji PNG
Graf 11. Přírůstek/úbytek obyvatelstva stěhováním v Ústeckém kraji PNG
Graf 12. Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v roce 2019 (na 1 000 obyvatel) PNG
Graf 13. Cizinci v Ústeckém kraji PNG
Graf 14. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
Graf 15. Míra investic podle krajů
Graf 16. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Ústeckém kraji PNG
Graf 17. Výdaje místních rozpočtů v Ústeckém kraji PNG
Graf 18. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Ústeckém kraji PNG
Graf 19. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Graf 20. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 21. Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 22. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 23. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 24. Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 25. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 26. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji PNG
Graf 27. Hospodářská zvířata v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 28. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2020 PNG
Graf 29. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2018/2019 PNG
Graf 30. Těžba dřeva v Ústeckém kraji PNG
Graf 31. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 32. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 33. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 34. Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Graf 35. Stavební práce „S“ provedené v Ústeckém kraji PNG
Graf 36. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 37. Bytová výstavba v Ústeckém kraji PNG
Graf 38. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 39. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 40. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 41. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 42. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Ústeckém kraji PNG
Graf 43. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Ústeckém kraji v roce 2019 PNG
Graf 44. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 45. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 46. Veřejné knihovny v Ústeckém kraji PNG
Graf 47. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 48. Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů PNG
Graf 49. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 50. Vítězné strany ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 51. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 52. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Ústeckém kraji v letech 2015─2019 (roční průměr) PNG
Graf 53. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.