Srovnání krajů v České republice - 2019


Grafy
Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2018 PNG
Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018 PNG
Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017 PNG
Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2018 PNG
Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2018 PNG
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2018 PNG
Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2019 PNG
Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2017/2018 PNG
Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018 PNG
Průměrné roční výdaje za elektřinu a plyn na domácnost podle krajů PNG
Stavební práce ˝S˝ v tuzemsku podle krajů v roce 2018 PNG
Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2018 PNG
Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2019 PNG
Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2018 PNG
Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2018 PNG
Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2018 PNG
Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu podle krajů PNG
Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2018 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.