Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2015


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů Moravskoslezského kraje s celorepublikovým průměrem v roce 2014 PNG
Graf 2-1. Úhrn srážek na území Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících roku 2014 PNG
Graf 3-1. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2014 PNG
Graf 3-2. Měrné emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého do ovzduší (REZZO 1–4) PNG
Graf 3-3. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2014 PNG
Graf 3-4. Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014 PNG
Graf 4-1. Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje v letech 2004 a 2014 PNG
Graf 4-2. Sňatky podle měsíců v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 4-3. Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatelstva v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 4-4. Cizinci v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 5-1. Míra investic podle krajů PNG
Graf 5-2. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2014 PNG
Graf 6-1. Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 6-2. Příjmy místních rozpočtů na 1 obyvatele podle krajů v roce 2014 PNG
Graf 9-1. Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty) PNG
Graf 9-2. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Graf 9-3. Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 10-1. Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Graf 11-1. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 11-2. Počet hospodářských zvířat v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 11-3. Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů v roce 2013 PNG
Graf 13-1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 15-1. Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2014 PNG
Graf 15-2. Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 16-1. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2014 PNG
Graf 17-1. Délka silnic a dálnic na 1 km2 podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Graf 18-1. Informační technologie v domácnostech v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 19-1. Výdaje na výzkum a vývoj v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 21-1. Počet lůžek v nemocnicích v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 21-2. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 22-1. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 22-2. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2014 PNG
Graf 26-1. Index stáří a průměrný věk obyvatel podle správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2014 PNG
Graf 26-2. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo podle správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2014 PNG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2014 PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.