Ženy a muži ve Zlínském kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Obyvatelstvo Zlínského kraje podle pohlaví a místa narození (ze zjištěných hodnot) PNG
Obyvatelstvo Zlínského kraje podle pohlaví, místa narození a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry ve Zlínském kraji PNG
Naděje na dožití při narození (dvouleté průměry) PNG
Sňatky podle pohlaví a věku v roce 2018 PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v roce 2018 PNG
Rozvody podle délky trvání manželství PNG
Naděje na dožití při narození podle pohlaví (dvouleté průměry) PNG
Věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2018 PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti ve Zlínském kraji a ČR PNG
Obyvatelstvo Zlínského kraje podle pohlaví, věku a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo Zlínského kraje podle pohlaví, náboženské víry a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání ve Zlínském kraji PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy ve Zlínském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání ve Zlínském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví – Zlínský kraj PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti ve Zlínském kraji PNG
Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin podle pohlaví a postavení v zaměstnání ve Zlínském kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a použitého dopravního prostředku ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců ve Zlínském kraji PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání ve Zlínském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v zařízeních ambulantní péče na 1 obyvatele podle pohlaví ve Zlínském kraji a ČR PNG
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických lékařů pro dospělé na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví ve Zlínském kraji PNG
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu ve Zlínském kraji PNG
Sociální zabezpečení
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu ve Zlínském kraji v prosinci 2018 PNG
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví ve Zlínském kraji (stav v prosinci) PNG
Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu ve Zlínském kraji v prosinci 2018 PNG
Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů Zlínského kraje v prosinci 2018 PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Počet držitelů průkazů OZP za prosinec 2016-2018 dle typu průkazu a pohlaví ve Zlínském kraji PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu ve Zlínském kraji PNG
Hospodařící domácnosti podle typu ve správních obvodech ORP Zlínského kraje PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku ve Zlínském kraji PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a okresů Zlínského kraje (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku ve Zlínském kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu ve Zlínském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů ve Zlínském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.