Ženy a muži v Moravskoslezském kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018 PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry v Moravskoslezském kraji PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (dvouleté průměry) PNG
Sňatky podle pohlaví a věku v Moravskoslezském kraji v roce 2018 PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Moravskoslezském kraji PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v Moravskoslezském kraji v roce 2018 PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a náboženské víry v Moravskoslezském kraji PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Moravskoslezském kraji PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a druhu vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Absolventi středních škol podle pohlaví a vybraných skupin oborů vzdělání v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/18 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví – Moravskoslezský kraj PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Moravskoslezském kraji PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle pohlaví a vzdělání v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Zaměstnaní podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti v Moravskoslezském kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a použitého dopravního prostředku v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců v Moravskoslezském kraji PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických lékařů pro dospělé na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle pohlaví a důvodu PNG
Sociální zabezpečení
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu důchodu v Moravskoslezském kraji v prosinci 2018 PNG
Průměrná výše důchodů podle pohlaví a druhu důchodu v Moravskoslezském kraji v prosinci 2018 PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Příjemci a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci) PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu v Moravskoslezském kraji a ČR PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Moravskoslezském kraji PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku v Moravskoslezském kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů v Moravskoslezském kraji PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Moravskoslezském kraji PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle okresů Moravskoslezského kraje v říjnu 2018 PNG


Ostatní grafy
Tyto grafy nebyly v tištěné publikaci použity, ale k dané problematice se vztahují

Demografické charakteristiky
Rozvody podle délky trvání manželství v Moravskoslezském kraji PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a místa narození v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví, místa narození a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti v Moravskoslezském kraji a ČR PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví, náboženské víry a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v rehabilitačních (fyzioterapeutických) zařízeních na 1 obyvatele podle pohlaví v Moravskoslezském kraji a ČR PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a věku v Moravskoslezském kraji PNG
Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (DPN) podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Sociální zabezpečení
Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu a SO ORP Moravskoslezského kraje PNG
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a okresů Moravskoslezského kraje (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Moravskoslezském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Volby
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Moravskoslezském kraji v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Moravskoslezském kraji PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle SO OPR Moravskoslezského kraje v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Moravskoslezském kraji v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.