Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2022


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji v roce 2021 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2021 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2021 PNG
Graf 5. Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 6. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 7. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 8. Věkové složení obyvatel Jihočeského kraje PNG
Graf 9. Zemřelí podle měsíců v Jihočeském kraji PNG
Graf 10. Přirozený přírůstek/úbytek počtu obyvatel v Jihočeském kraji PNG
Graf 11. Přírůstek počtu obyvatel stěhováním v Jihočeském kraji PNG
Graf 12. Cizinci v Jihočeském kraji PNG
Graf 13. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 14. Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Graf 15. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 16. Výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 17. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2021 PNG
Graf 20. Rozptyl podílu nezaměstnaných osob podle okresů v Jihočeském kraji v roce 2021 PNG
Graf 21. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2021 PNG
Graf 22. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 23. Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 24. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji PNG
Graf 25. Hospodářská zvířata v Jihočeském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 26. Výroba jatečných zvířat v Jihočeském kraji PNG
Graf 27. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2020/2021 PNG
Graf 28. Těžba dřeva a zalesňování v Jihočeském kraji PNG
Graf 29. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 30. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 31. Spotřeba elektřiny netto podle krajů PNG
Graf 32. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 33. Stavební práce "S" provedené v Jihočeském kraji PNG
Graf 34. Bytová výstavba v Jihočeském kraji PNG
Graf 35. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2021 PNG
Graf 36. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle čtvrtletí v Jihočeském kraji PNG
Graf 37. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2022 PNG
Graf 38. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 39. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji PNG
Graf 40. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 41. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Jihočeském kraji PNG
Graf 42. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2021 PNG
Graf 43. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Jihočeském kraji PNG
Graf 44. Veřejné knihovny v Jihočeském kraji PNG
Graf 45. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2021 PNG
Graf 46. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 47. Volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí podle krajů PNG
Graf 48. Volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí podle okresů v září 2022 PNG
Graf 49. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a pohlaví k 26. 3. 2021 PNG
Graf 50. Živě narození a zemřelí podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji v roce 2021 PNG
Graf 51. Podíl nezaměstnaných osob podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji PNG
Graf 52. Dokončené byty podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji v letech 2017–2021 PNG
Graf 53. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2021 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.