Bytová výstavba v hl. m. Praze v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
1. Bytová výstavba v České republice
Graf 1.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Graf 1.2 Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Graf 1.3 Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Graf 1.4 Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Graf 1.5 Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrn za roky 2011 až 2020) PNG
Graf 1.6 Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.7 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.8 Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
2. Bytová výstavba v Hl. m. Praze a jejích správních obvodech podle fází
Graf 2.1. Zahájené a dokončené byty v Hl. m. Praze PNG
Graf 2.2. Zahájené byty v Hl. m. Praze PNG
Graf 2.3. Zahájené byty podle druhu výstavby v Hl. m. Praha PNG
Graf 2.4. Dokončené byty v Hl. m. Praha PNG
Graf 2.5. Dokončené byty podle druhu výstavby v Hl. m. Praha PNG
3. Dokončená bytová výstavba v Hl. m. Praze
Graf 3.1 Dokončené bytové domy podle počtu bytů v hl. m. Praze PNG
Graf 3.2 Dokončené nové domy v hl. m. Praze v letech 2011-2020 PNG
Graf 3.3 Vybrané údaje o dokončené výstavbě bytových domů v hl. m. Praze PNG
Graf 3.4 Vybrané údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v hl. m. Praze PNG
Graf 3.5 Dokončené bytové domy podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze PNG
Graf 3.6 Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze PNG
Graf 3.7 Dokončené byty podle druhu budovy v hl. m. Praze v letech 2011-2020 PNG
Graf 3.8 Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů v hl. m. Praze (úhrnem v letech 2011–2020) PNG
Graf 3.9 Průměrná obytná plocha dokončených bytů podle typu a počtu pokojů v Praze (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.10 Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v hl. m. Praze PNG
Graf 3.11 Průměrná obytná a užitná plocha dokončených bytů v rodinných a bytových domech v hl. m. Praze PNG
Graf 3.12 Investiční náklady na dokončené byty v nových domech v Praze a ČR PNG
Graf 3.13 Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy v hl. m. Praze PNG
Graf 3.14 Dokončené byty v nových bytových domech podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze PNG
Graf 3.15 Dokončené byty v nových rodinných domech podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze PNG
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v hl. m. Praze
Graf 5.1 Náklady domácností na bydlení v Hl. m. Praha a ČR PNG
Graf 5.2 Srovnání krajů dle nákladů na bydlení a poměru nákladů k čistým peněžním příjmům v roce 2020 PNG
Graf 5.3 Domácnosti podle způsobu vytápění bytů a zdroje energie v Hl. m. Praha a ČR (průměr let 2017–2020) PNG
Graf 5.4 Problémy domácností se znečištěným okolím (subjektivní názory) v krajích ČR PNG
Graf 5.5 Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí PNG
Graf 5.6 Průměrné kupní ceny bytů v ČR a Praze PNG
Graf 5.7 Kupní ceny bytů v a jejich procentuální navýšení v letech 2011-2019 v krajích ČR PNG
Graf 5.8 Indexy realizovaných cen nových a starších bytů v Praze v letech 2010 - 2q 2021 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.