Mladá generace v Jihočeském kraji - 2016


Grafy
Demografické charakteristiky
Mladá generace podle věkových skupin v Jihočeském kraji PNG
Živě narození matkám ve věku do 29 let v Jihočeském kraji PNG
Živě narození podle věku matky v roce 2016 PNG
Živě narození v manželství a mimo manželství v Jihočeském kraji PNG
Míry plodnosti podle věku žen v Jihočeském kraji PNG
Sňatky podle věku snoubenců v Jihočeském kraji v roce 2016 PNG
Obyvatelstvo v okresech Jihočeského kraje ve věku 15–29 let podle rodinného stavu a pohlaví PNG
Obyvatelstvo Jihočeského kraje podle pohlaví a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo v okresech Jihočeského kraje podle náboženské víry PNG
Obyvatelstvo v okresech Jihočeského kraje ve věku 15–29 let podle místa narození PNG
Mladá generace podle věkových skupin v Jihočeském kraji do roku 2050 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo Jihočeského kraje ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v Jihočeském kraji v jednotlivých stupních nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v Jihočeském kraji s vysokoškolským vzděláním ve vybraných oborech PNG
Obyvatelstvo v okresech Jihočeského kraje ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Žáci plnící povinnou školní docházku podle druhu školy v Jihočeském kraji PNG
Absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/16 PNG
Žáci gymnázií podle délky vzdělávání a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) v Jihočeském kraji PNG
Ekonomická aktivita
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení a pohlaví v Jihočeském kraji PNG
Míra ekonomické aktivity obyvatel Jihočeského kraje podle pohlaví a věku PNG
Zaměstnaní v Jihočeském kraji podle hlavních tříd zaměstnání, pohlaví a věku PNG
Medián měsíční mzdy/platu podle pohlaví a věku v Jihočeském kraji v roce 2016 PNG
Nezaměstnaní absolventi škol a mladiství v evidenci úřadů práce v Jihočeském kraji a volná místa pro ně určená PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle věku v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče
Děti podle délky kojení a krajů v roce 2015 PNG
Léčení pacienti oboru alergologie ve věku 15–19 let na pollinosu a stálou alergickou rýmu podle krajů v roce 2013 PNG
Léčení pacienti oboru alergologie ve věku 15–19 let na atopickou dermatitidu a astma podle krajů v roce 2013 PNG
Registrovaní pacienti oboru praktický lékař pro děti a dorost podle věkových skupin a krajů v roce 2015 PNG
Sociální služby
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Jihočeském kraji PNG
Děti v náhradní rodinné péči v Jihočeském kraji PNG
Děti v náhradní rodinné péči a děti s nařízenou ústavní výchovou podle krajů v roce 2016 PNG
Sirotčí důchody podle pohlaví v Jihočeském kraji (prosinec) PNG
Domácnosti, bydlení
Domácnosti podle typu domácnosti a věku osoby v čele domácnosti v Jihočeském kraji PNG
Domácnosti s osobou v čele ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje PNG
Rodinné domácnosti podle věku osoby v čele domácnosti a počtu závislých dětí v Jihočeském kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu v Jihočeském kraji PNG
Domácnosti jednotlivců ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle typu domácnosti, věku osoby v čele a druhu domu v Jihočeském kraji PNG
Domácnosti bydlící v bytech podle typu domácnosti, druhu domu a průměrné obytné plochy na osobu v Jihočeském kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Jihočeském kraji PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Jihočeském kraji PNG
Volnočasové aktivity
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Jihočeském kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Zapsaní účastníci ve školních družinách podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 PNG
Registrovaní čtenáři veřejných knihoven ve věku do 15 let podle krajů v roce 2015 PNG
Členská základna České unie sportu podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Majetková trestná činnost dětí a mladistvých podle krajů v roce 2016 PNG
Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Smrtelná předávkování drogami podle druhu návykové látky a věkových skupin v České republice roce 2015 PNG
Struktura detoxifikovaných pacientů podle druhu návykové látky v Jihočeském kraji v roce 2015 PNG
Volby
Kandidáti ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje podle věku PNG
Zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje podle věku PNG
Kandidáti ve volbách do obecních zastupitelstev v Jihočeském kraji podle pohlaví a věku PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do obecních zastupitelstev v Jihočeském kraji v říjnu 2014 podle věku PNG
Zvolení zastupitelé ve volbách do obecních zastupitelstev v Jihočeském kraji podle pohlaví a věku PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.