Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice (včetně mezikrajského srovnání)
Graf 1.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Graf 1.2 Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Graf 1.3 Dokončené byty podle krajů v letech 2001 až 2020 PNG
Graf 1.4 Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Graf 1.5 Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 1.6 Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.7 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.8 Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji a jeho okresech podle fází
Graf 2.1 Zahájené byty v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 2.2 Zahájené byty podle druhu výstavby v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 2.3 Dokončené byty v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 2.4 Dokončené byty podle druhu výstavby v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 2.5 Zahájené byty podle druhu výstavby v okresech Moravskoslezského kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 2.6 Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Moravskoslezského kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončená bytová výstavba v Moravskoslezském kraji
Graf 3.1 Vybrané údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 3.2 Vybrané údaje o dokončené výstavbě bytových domů v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 3.3 Dokončené byty podle počtu pokojů v Moravskoslezském kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 3.4 Průměrná obytná a užitná plocha dokončených bytů v nových rodinných a bytových domech v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 3.5 Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 3.6 Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 3.7 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 užitné plochy dokončeného bytu v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 3.8 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v Moravskoslezském kraji PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Moravskoslezském kraji
Graf 4.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Moravskoslezského kraje PNG
Graf 4.2 Dokončené byty podle velikostních skupin obcí v Moravskoslezském kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 4.3 Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Moravskoslezském kraji PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji
Graf 5.1 Domácnosti považující náklady na bydlení za velkou zátěž v Moravskoslezském kraji a České republice PNG
Graf 5.2 Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 5.3 Průměrné kupní ceny a přírůstek/pokles cen bytů v okresech Moravskoslezského kraje mezi roky 2011 a 2019 PNG
Graf 5.4 Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v krajích mezi roky 2011 a 2019 PNG
Graf 5.5 Roční indexy cen vybraných druhů nemovitostí v Moravskoslezském kraji (průměr roku 2010 = 100) PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.