Mladá generace v Pardubickém kraji - 2016


Grafy
Demografické charakteristiky
Mladá generace podle věkových skupin v Pardubickém kraji PNG
Živě narození a podíl dětí narozených mimo manželství v Pardubickém kraji PNG
Živě narozené děti podle pořadí a rodinného stavu matky v Pardubickém kraji v roce 2016 PNG
Míry plodnosti v pětiletých věkových skupinách v Pardubickém kraji PNG
Potraty v Pardubickém kraji PNG
Zemřelí podle pohlaví a příčin smrti v Pardubickém kraji (úhrn let 2012–2016) PNG
Sňatky podle věku snoubenců v Pardubickém kraji v roce 2016 PNG
Rozvody mužů a žen do 29 let v Pardubickém kraji PNG
Obyvatelstvo v okresech Pardubického kraje ve věku 15–29 let podle místa narození PNG
Obyvatelstvo v okresech Pardubického kraje ve věku 15–29 let podle rodinného stavu a pohlaví PNG
Mladá generace podle věkových skupin v Pardubickém kraji do roku 2050 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo Pardubického kraje ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v jednotlivých stupních nejvyššího ukončeného vzdělání v Pardubickém kraji PNG
Zastoupení mužů a žen s vysokoškolským vzděláním ve věku 25–29 let ve vybraných oborech v Pardubickém kraji PNG
Obyvatelstvo v okresů Pardubického kraje ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Děti v mateřských školách podle věku v Pardubickém kraji PNG
Podíl žádostí o přijetí dětí do mateřských škol, jimž nebylo vyhověno, podle krajů PNG
Žáci základních škol podle ročníku v Pardubickém kraji PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a druhu vzdělávání v Pardubickém kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Žáci gymnázií podle délky vzdělávání a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/16 PNG
Studenti vyšších odborných škol podle věku v Pardubickém kraji PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) podle krajů v roce 2016 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) v Pardubickém kraji PNG
Domovy mládeže a internáty podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Děti a mládež v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Děti a mládež v dětských domovech podle vztahu k povinné školní docházce (PŠD) a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Ekonomická aktivita
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení v Pardubickém kraji PNG
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení a pohlaví v Pardubickém kraji PNG
Míra ekonomické aktivity podle věku a krajů v roce 2016 PNG
Míra ekonomické aktivity obyvatel Pardubického kraje podle pohlaví a věku PNG
Ekonomicky aktivní ve věku 20–29 let podle odvětví ekonomické činnosti podle pohlaví v Pardubickém kraji a České republice PNG
Ekonomicky aktivní ve věku 20–29 let podle odvětví ekonomické činnosti v okresech Pardubického kraje PNG
Struktura vyjížďky do zaměstnání osob ve věku 25–29 let podle typu vyjížďky PNG
Průměrná měsíční mzda/plat osob ve věku 20–29 let podle pohlaví a krajů v roce 2016 PNG
Hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře podle věku a pohlaví v Pardubickém kraji PNG
Hrubý měsíční plat v nepodnikatelské sféře podle věku a pohlaví v Pardubickém kraji PNG
Nezaměstnaní absolventi škol a mladiství v evidenci úřadů práce a pracovní místa pro ně určená v Pardubickém kraji podle měsíců PNG
Podíl nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání podle věku a správních obvodů ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 let podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 let podle pohlaví a správních obvodů ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle věku v okresech Pardubického kraje k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče
Registrovaní pacienti oboru praktický lékař pro děti a dorost podle věkových skupin a krajů v roce 2015 PNG
Děti při roční prohlídce podle délky kojení v krajích ČR v roce 2015 PNG
Screening rodiček v prvním trimestru podle krajů v roce 2015 PNG
Živě narození s vrozenou vadou podle pohlaví v Pardubickém kraji PNG
Struktura léčených pacientů pro vybranou diagnózu oboru alergologie v Pardubickém kraji v roce 2013 PNG
Léčení pacienti oboru alergologie ve věku 15–19 let na vybranou diagnózu podle krajů v roce 2013 PNG
Výjezdy Zdravotnické záchranné služby podle krajů v roce 2016 PNG
Výjezdy Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje k dětem a mladistvým do 18 let PNG
Sociální služby
Uživatelé vybraných sociálních služeb ve věku do 18 let podle druhu služby v roce 2016 PNG
Uživatelé vybraných sociálních služeb ve věku do 18 let podle typu zařízení v roce 2016 PNG
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Pardubickém kraji PNG
Děti v náhradní rodinné péči v Pardubickém kraji PNG
Děti v náhradní rodinné péči podle krajů – tříletý průměr let 2014–2016 PNG
Děti a mladiství evidovaní kurátory pro mládež podle krajů – tříletý průměr let 2014–2016 PNG
Sirotčí důchody podle pohlaví v Pardubickém kraji (prosinec) PNG
Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením do 18 let podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Domácnosti, bydlení
Domácnosti podle typu domácnosti a věku osoby v čele domácnosti v Pardubickém kraji PNG
Domácnosti s osobou v čele ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Pardubického kraje PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Pardubickém kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu v Pardubickém kraji PNG
Domácnosti jednotlivců ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Pardubického kraje PNG
Rodinné domácnosti podle věku osoby v čele domácnosti a počtu závislých dětí v Pardubickém kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Pardubickém kraji PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Pardubickém kraji PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle typu domácnosti, věku osoby v čele a druhu domu v Pardubickém kraji PNG
Domácnosti bydlící v bytech podle typu domácnosti, druhu domu a průměrné obytné plochy na osobu v Pardubickém kraji PNG
Volnočasové aktivity
Zapsaní účastníci ve školních družinách podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Žáci základních uměleckých škol ve školním roce 2016/17 PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Pardubickém kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 PNG
Registrovaní čtenáři veřejných knihoven ve věku do 15 let podle krajů v roce 2015 PNG
Členská základna České unie sportu podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a věku v Pardubickém kraji k 31. 12. 2016 PNG
Trávení rodinného víkendu účastníků Minisčítání 2015 podle pohlaví a věku v Pardubickém kraji PNG
Co je nejdůležitější pro účastníky Minisčítání 2015 podle pohlaví a věku v Pardubickém kraji PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v letech 2012–2016 PNG
Trestná činnost podle věku pachatele a druhu kriminality v Pardubickém kraji a ČR v letech 2012–2016 PNG
Majetková trestná činnost dětí a mladistvých podle krajů PNG
Stíhané/vyšetřované osoby podle věku a druhu kriminality v Pardubickém kraji v letech 2012–2016 PNG
Struktura detoxifikovaných pacientů podle druhu návykové látky v Pardubickém kraji v roce 2015 PNG
Smrtelná předávkování drogami podle druhu návykové látky a věkových skupin v České republice roce 2015 PNG
Dopravní nehody zaviněné řidičem motorového vozidla podle věku řidiče PNG
Zraněné a usmrcené děti do 15 let při dopravních nehodách v letech 2010–2016 PNG
Volby
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev krajů podle věku v Pardubickém kraji PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do obecních zastupitelstev podle věku v Pardubickém kraji PNG
Starostové v obcích Pardubického kraje podle věku a okresů (stav k 30. 7. 2015) PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do obecních zastupitelstev ve věku 18–29 let podle správních obvodů ORP Pardubického kraje v říjnu 2014 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do obecních zastupitelstev podle věku a velikostních skupin obcí Pardubického kraje v říjnu 2014 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.