Ženy a muži v Karlovarském kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Obyvatelstvo Karlovarského kraje dle věkových skupin a pohlaví v letech 2009 a 2018 PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle okresů, pohlaví a věkových skupin v roce 2018 PNG
Věkové složení obyvatel Karlovarského kraje k 31. 12. 2018 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví podle krajů v letech 2017–2018 PNG
Živě narozené děti podle rodinného stavu matky a podíl dětí narozených mimo manželství v Karlovarském kraji PNG
Živě narození podle věku rodičů v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry v Karlovarském kraji PNG
Úhrnná plodnost matek v Karlovarském kraji v letech 2009 až 2018 PNG
Počet potratů a potratovost v Karlovarském kraji PNG
Příčiny úmrtí v Karlovarském kraji PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v Karlovarském kraji (dvouleté průměry) PNG
Naděje dožití žen a mužů ve věku 45 a 65 let v Karlovarském kraji PNG
Sňatky a rozvody v Karlovarském kraji PNG
Sňatky podle pohlaví a věku 18–50 let v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Karlovarském kraji PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG
Rozvody podle délky trvání manželství v Karlovarském kraji PNG
Migrace v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG
Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů ČR v roce 2018 PNG
Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle pohlaví, místa narození a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Cizinci (bez osob s platným azylem) v Karlovarském kraji dle pohlaví k 31. 12. 2018 PNG
Cizinci (bez osob s platným azylem) v Karlovarském kraji dle pohlaví a státního občanství k 31. 12. 2018 PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a nejpočetnějších národností v Karlovarském kraji a ČR PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle pohlaví, věku a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle pohlaví, náboženské víry a okresů PNG
Vzdělání a vzdělávání
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Karlovarském kraji ve školním roce 2018/2019 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání v Karlovarském kraji ve školním roce 2018/2019 PNG
Absolventi středních škol podle pohlaví a vybraných skupin oborů vzdělání v Karlovarském kraji ve školním roce 2017/2018 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví – Karlovarský kraj PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji v roce 2018 PNG
Ekonimická aktivita
Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin podle pohlaví v Karlovarském kraji PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti v Karlovarském kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a použitého dopravního prostředku v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců v Karlovarském kraji PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v zařízeních ambulantních specialistů na 1 obyvatele podle pohlaví v Karlovarském kraji a ČR PNG
Návštěvy (kontakty) v zařízeních ambulantních specialistů na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů (průměr let 2016–2018) PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů (průměr let 2016–2018) PNG
Dočasná pracovní nechopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu v Karlovarském kraji PNG
Sociální zabezpečení
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Karlovarském kraji v prosinci 2018 PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Karlovarském kraji (stav v prosinci) PNG
Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů Karlovarského kraje v prosinci 2018 PNG
Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu v Karlovarském kraji v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu v Karlovarském kraji PNG
Hospodařící domácnosti podle typu a správních obvodů ORP Karlovarského kraje PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Karlovarském kraji PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a okresů Karlovarského kraje (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku v Karlovarském kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Karlovarském kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Karlovarském kraji ve školním roce 2018/2019 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klietů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů v Karlovarském kraji PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Karlovarském kraji v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Karlovarském kraji PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Karlovarském kraji PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle SO ORP Karlovarského kraje v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Karlovarském kraji v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.