Bytová výstavba v Kraji Vysočina v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Zahájené a dokončené byty v ČR PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v ČR PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v ČR PNG
Dokončené byty podle počtu pokojů v ČR (úhrnem v letech 2010 až 2020) PNG
Průměrná obytná plocha v dokončených bytech v ČR PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v ČR PNG
Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v ČR PNG
Dokončené domy podle energetické náročnosti budovy v ČR PNG
Zahájené byty podle krajů PNG
Dokončené byty podle krajů PNG
Průměrná obytna plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Bytová výstavba v Kraji Vysočina a jeho okresech podle fází
Zahájené a dokončené byty v Kraji Vysočina PNG
Zahájené byty v Kraji Vysočina PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v Kraji Vysočina PNG
Intenzita zahájené bytové výstavby v okresech Kraje Vysočina v letech 2011 až 2020 PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v okresech Kraje Vysočina (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty v Kraji Vysočina PNG
Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Kraje Vysočina v letech 2011 až 2020 PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v Kraji Vysočina PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Kraje Vysočina (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončená bytová výstavba v Kraji Vysočina
Dokončené bytové domy podle počtu bytů v Kraji Vysočina PNG
Vybrané údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v Kraji Vysočina PNG
Vybrané údaje o dokončené výstavbě bytových domů v Kraji Vysočina PNG
Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů v Kraji Vysočina (úhrnem v letech 2011–2020) PNG
Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v Kraji Vysočina PNG
Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v okresech Kraje Vysočina (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v Kraji Vysočina PNG
Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v okresech Kraje Vysočina (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrná obytná a užitná plocha dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Kraji Vysočina PNG
Dokončené domy podle energetické náročnosti budovy v Kraji Vysočina PNG
Podíl mimořádně úsporných domů z počtu dokončených rodinných domů v okresech Kraje Vysočina PNG
Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Kraji Vysočina PNG
Podíl dřevostaveb z počtu dokončených rodinných domů v okresech Kraje Vysočina PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v Kraji Vysočina PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 užitné plochy dokončeného bytu v Kraji Vysočina PNG
Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v okresech Kraje Vysočina (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 užitné plochy dokončených bytů v okresech Kraje Vysočina (průměr let 2011–2020) PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Kraji Vysočina
Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Kraje Vysočina PNG
Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných (RD) a bytových domech (BD) ve správních obvodech ORP Kraje Vysočina (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí v Kraji Vysočina PNG
Dokončené byty v nových rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí v Kraji Vysočina (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Kraji Vysočina PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Kraji Vysočina
Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v Kraji Vysočina PNG
Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v krajích mezi roky 2011 a 2019 PNG
Průměrné kupní ceny bytů v okresech Kraje Vysočina v letech 2011 až 2019 PNG
Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v rodinném domě v okresech Kraje Vysočina PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.