Mladá generace v Olomouckém kraji - 2016


Grafy
Demografické charakteristiky
Mladá generace podle věkových skupin v Olomouckém kraji PNG
Věková struktura mladé generace podle velikostních skupin obcí v Olomouckém kraji v roce 2016 PNG
Živě narození matkám ve věku do 29 let v Olomouckém kraji PNG
Míry plodnosti podle věku žen v Olomouckém kraji PNG
Živě narození podle věku matky v roce 2016 PNG
Živě narození v manželství a mimo manželství v Olomouckém kraji PNG
Živě narození matkám do 29 let podle rodinného stavu matky v Olomouckém kraji PNG
Sňatky podle věku snoubenců v Olomouckém kraji v roce 2016 PNG
Obyvatelstvo v okresech Olomouckého kraje ve věku 15–29 let podle rodinného stavu a pohlaví PNG
Obyvatelstvo Olomouckého kraje podle místa narození PNG
Mladá generace podle věkových skupin v Olomouckém kraji do roku 2050 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo Olomouckého kraje ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Obyvatelstvo v okresech Olomouckého kraje ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Děti v mateřských školách podle věku v Olomouckém kraji PNG
Absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/16 PNG
Děti a mládež v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Děti a mládež v dětských domovech podle vztahu k povinné školní docházce (PŠD) a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Ekonomická aktivita
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení v Olomouckém kraji PNG
Míra ekonomické aktivity podle věku v krajích a v ČR v roce 2016 PNG
Průměrná měsíční mzda/plat osob ve věku 20–29 let podle pohlaví a krajů v roce 2016 PNG
Nezaměstnaní absolventi škol a mladiství v evidenci úřadů práce a volná místa pro ně určená v Olomouckém kraji PNG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 let podle pohlaví v krajích České republiky k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče, sociální služby
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Olomouckém kraji PNG
Sirotčí důchody podle pohlaví v Olomouckém kraji (prosinec) PNG
Domácnosti, bydlení
Domácnosti podle typu domácnosti a věku osoby v čele domácnosti v Olomouckém kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu v Olomouckém kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Olomouckém kraji PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle typu domácnosti, věku osoby v čele a druhu domu v Olomouckém kraji PNG
Volnočasové aktivity
Žáci v základních uměleckých školách podle pohlaví a základních oborů v Olomouckém kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Zapsaní účastníci ve školních družinách podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Registrovaní čtenáři ve věku do 15 let ve veřejných knihoven podle krajů v roce 2015 PNG
Členská základna České unie sportu podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Struktura detoxifikovaných pacientů podle druhu návykové látky v Olomouckém kraji v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.