Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2023


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji v roce 2022 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2022 PNG
Graf 3. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2022 PNG
Graf 4. Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 5. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 6. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 7. Věkové složení obyvatel Jihočeského kraje PNG
Graf 8. Zemřelí podle měsíců v Jihočeském kraji PNG
Graf 9. Přirozený přírůstek/úbytek počtu obyvatel v Jihočeském kraji PNG
Graf 10. Přírůstek/úbytek počtu obyvatel podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 11. Cizinci v Jihočeském kraji PNG
Graf 12. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 13. Míra investic podle krajů PNG
Graf 14. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 15. Výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 16. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 17. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2022 PNG
Graf 19. Rozptyl podílu zaměstnaných osob podle okresů v Jihočeském kraji v roce 2022 PNG
Graf 20. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2022 PNG
Graf 21. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 22. Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 23. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata v Jihočeském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 25. Výroba jatečných zvířat v Jihočeském kraji PNG
Graf 26. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2021/2022 PNG
Graf 27. Těžba dřeva a zalesňování v Jihočeském kraji PNG
Graf 28. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 29. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 30. Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance v průmyslu podle krajů PNG
Graf 31. Spotřeba elektřiny netto podle krajů PNG
Graf 32. Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Graf 33. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 34. Stavební práce "S" provedené v Jihočeském kraji PNG
Graf 35. Bytová výstavba v Jihočeském kraji PNG
Graf 36. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2022 PNG
Graf 37. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle čtvrtletí v Jihočeském kraji PNG
Graf 38. Uživatelé internetu ve věku 16 let a více podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 39. Samostatné ordinace lékařů mající počítač, připojení k internetu a vlastní webové stránky podle krajů v roce 2022 PNG
Graf 40. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji PNG
Graf 41. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 42. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Jihočeském kraji PNG
Graf 43. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2022 PNG
Graf 44. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Jihočeském kraji PNG
Graf 45. Veřejné knihovny v Jihočeském kraji PNG
Graf 46. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2022 PNG
Graf 47. Volební účast ve volbě prezidenta republiky podle krajů PNG
Graf 48. Volební účast ve volbě prezidenta republiky podle okresů v roce 2023 PNG
Graf 49. Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí v Jihočeském kraji k 26. 3. 2021 PNG
Graf 50. Obydlené byty v rodinných a bytových domech podle celkové plochy bytu v Jihočeském kraji k 26. 3. 2021 PNG
Graf 51. Živě narození a zemřelí podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji v roce 2022 PNG
Graf 52. Podíl nezaměstnaných osob podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji (stav k 31. 12.) PNG
Graf 53. Dokončené byty podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji v letech 2018–2022 PNG
Graf 54. Index stáří podle správních obvodů ORP v Jihočeském kraji k 31. 12. 2022 PNG
Graf 55. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2022 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.