Ženy a muži v Olomouckém kraji - 2018


Grafy
Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2018 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v Olomouckém kraji PNG
Sňatky podle pohlaví a věku v Olomouckém kraji v roce 2018 PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v Olomouckém kraji v roce 2018 PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národností v Olomouckém kraji a ČR PNG
Obyvatelstvo Olomouckého kraje podle pohlaví a místa narození PNG
Obyvatelstvo Olomouckého kraje podle pohlaví, místa narození a okresů PNG
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Olomouckém kraji PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Olomouckém kraji ve školním roce 2018/2019 PNG
Zaměstnaní v národním hospodářství podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti v Olomouckém kraji PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou v Olomouckém kraji PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví v Olomouckém kraji PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Počet příjemců a průměrná výše starobního (sólo) důchodu podle pohlaví v Olomouckém kraji (stav v prosinci) PNG
Příjemci starobního (sólo) důchodu podle jeho výše v Olomouckém kraji v prosinci 2018 PNG
Hospodařící domácnosti podle typu a správních obvodů ORP Olomouckého kraje PNG
Osoby v bytech žijící v úpné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Olomouckém kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Olomouckém kraji PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Olomouckém kraji ve školním roce 2018/2019 PNG
Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Olomouckém kraji v říjnu 2018 (počty) PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Olomouckém kraji v říjnu 2018 (podíly na počtu obyvatel) PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.