Ženy a muži v Libereckém kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje k 31. 12. 2018 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v Libereckém kraji PNG
Sňatky podle pohlaví a věku v Libereckém kraji v roce 2018 PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Libereckém kraji PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v Libereckém kraji roce 2018 PNG
Rozvody podle délky trvání manželství v Libereckém kraji PNG
Obyvatelstvo Libereckého kraje podle pohlaví a místa narození PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti v Libereckém kraji a ČR PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry v Libereckém kraji PNG
Obyvatelstvo Libereckého kraje podle pohlaví, náboženské víry a okresů PNG
Obyvatelstvo Libereckého kraje podle pohlaví, věku a náboženské víry PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Libereckém kraji PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Libereckém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání v Libereckém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Absolventi středních škol podle pohlaví a vybraných skupin oborů vzdělání v Libereckém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví – Liberecký kraj PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti v Libereckém kraji PNG
Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Libereckém kraji PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců v Libereckém kraji PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání v Libereckém kraji k 31. 12. 2018 PNG
Zdravotní péče, sociální služby
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických lékařů pro dospělé na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Návštěvy (kontakty) v rehabilitačních (fyzioterapeutických) zařízeních na 1 obyvatele podle pohlaví v Libereckém kraji a ČR PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví v Libereckém kraji PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu v Libereckém kraji PNG
Sociální zabezpečení
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Libereckém kraji PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu v Libereckém kraji v prosinci 2018 PNG
Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů Libereckého kraje v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu v Libereckém kraji Zdroj: SLDB 2011 PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí v Libereckém kraji PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku v Libereckém kraji PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v Libereckém kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Libereckém kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Libereckém kraji PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Libereckém kraji PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Libereckém kraji PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku v Libereckém kraji PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Libereckém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, dopravní nehody
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů v Libereckém kraji PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Libereckém kraji v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Libereckém kraji PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Libereckém kraji PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle SO OPR Libereckého kraje v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Libereckém kraji v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.