Bytová výstavba v Pardubickém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrn za roky 2011 až 2020) PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech podle fází
Zahájené a dokončené byty v Pardubickém kraji PNG
Zahájené byty na 1 000 obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v Pardubickém kraji PNG
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v Pardubickém kraji PNG
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice a Pardubickém kraji v letech 1968 až 2020 PNG
Dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji
Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji PNG
Průměrná užitná a obytná plocha dokončených bytů podle druhu budovy v Pardubickém kraji PNG
Dokončené byty v Pardubickém kraji podle počtu pokojů PNG
Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy v Pardubickém kraji PNG
Dokončené rodinné domy podle typu svislé nosné konstrukce v Pardubickém kraji PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji
Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Pardubického kraje PNG
Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných domech ve správních obvodech ORP Pardubického kraje PNG
Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji PNG
Dokončené byty v nových rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji PNG
Dokončené byty v městských obvodech Pardubic v letech 2011–2020 PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji
Domácnosti podle způsobu vytápění bytů a zdroje energie v Pardubickém kraji a ČR (průměr let 2017–2020) PNG
Náklady domácností na bydlení v Pardubickém kraji a ČR PNG
Náklady domácností na bydlení v Pardubickém kraji a ČR v roce 2020 PNG
Domácnosti považující náklady na bydlení za velkou zátěž v Pardubickém kraji a ČR PNG
Problémy domácností s bydlením (subjektivní názory) v Pardubickém kraji a ČR PNG
Indexy cen nemovitostí v Pardubickém kraji a úhrnný index ČR v letech 2011 až 2019 dle čtvrtletí (rok 2010 = 100 %) PNG
Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v krajích mezi roky 2011 a 2019 PNG
Indexy průměrných cen stavebních pozemků v Pardubickém kraji a ČR za jednotlivá čtvrtletí v letech 2011–2019 (rok 2010 = 100 %) PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.