Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2020


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů Moravskoslezského kraje s celorepublikovým průměrem v roce 2019 PNG
Graf 2-1. Měsíční úhrn srážek naměřený v meteorologických stanicích na území Moravskoslezského kraje PNG
Graf 3-1. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 PNG
Graf 3-2. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 3-3. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 3-4. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4-1. Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje v letech 2009 a 2019 PNG
Graf 4-2. Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4-3. Rozvody podle délky trvání manželství a krajů v roce 2019 PNG
Graf 5-1. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2019 PNG
Graf 5-2. Míra investic podle krajů PNG
Graf 6-1. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 6-2. Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 7-1. Míra inflace v České republice PNG
Graf 9-1. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji v roce 2019 PNG
Graf 9-2. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Moravskoslezském kraji v roce 2019 PNG
Graf 9-3. Zaměstnaní v národním hospodářství podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Moravskoslezském kraji v roce 2019 PNG
Graf 9-4. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 9-5. Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 9-6. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 9-7. Medián hrubých měsíčních mezd podle pohlaví v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 9-8. Zaměstnaní cizinci v ČR podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 10-1. Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 10-2. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 11-1. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 11-2. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2018/2019 PNG
Graf 11-3. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 11-4. Hospodářská zvířata v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 12-1. Těžba dřeva v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 12-2. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 13-1. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 14-1. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 15-1. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 15-2. Stavební práce "S" provedené v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 15-3. Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 15-4. Byty podle forem výstavby v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 16-1. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 16-2. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 17-1. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 18-1. Informační technologie v domácnostech podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 18-2. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 18-3. Samostatné ordinace lékaře mající vlastní webové stránky podle vybrané kategorie ordinací a krajů v roce 2019 PNG
Graf 19-1. Výdaje na výzkum a vývoj v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 20-2. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Moravskoslezském kraji v roce 2019 PNG
Graf 21-1. Incidence zhoubných novotvarů podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Graf 21-2. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 22-1. Příjemci starobního důchodu (sólo) podle jeho měsíční výše v prosinci 2019 PNG
Graf 22-2. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 22-3. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 22-4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 23-1. Veřejné knihovny v Moravskoslezském kraji PNG
Graf 24-1. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 25-1. Volby do zastupitelstev krajů – volební účast podle krajů PNG
Graf 25-2. Volby do zastupitelstev krajů 2020 – vítězné strany podle krajů PNG
Graf 26-1. Index stáří a průměrný věk obyvatel podle správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2019 PNG
Graf 26-2. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2019 PNG
Graf 26-3. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje v letech 2015–2019 (roční průměr) PNG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.