Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2017


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji v roce 2016 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2016 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016 PNG
Graf 5. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015 PNG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 8. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2006 a 2016 PNG
Graf 10. Živě narození v manželství a mimo manželství v Jihočeském kraji PNG
Graf 11. Cizinci podle státního občanství v Jihočeském kraji PNG
Graf 12. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 13. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele PNG
Graf 14. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 15. Výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 16. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 17. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů PNG
Graf 18. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 20. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Graf 21. Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Graf 22. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 23. Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 24. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji PNG
Graf 25. Hospodářská zvířata v Jihočeském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 26. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2017 PNG
Graf 27. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2015/2016 PNG
Graf 28. Těžba dřeva v Jihočeském kraji PNG
Graf 29. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů PNG
Graf 30. Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů PNG
Graf 31. Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů PNG
Graf 32. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 33. Bytová výstavba v Jihočeském kraji PNG
Graf 34. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2016 PNG
Graf 35. Délka silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2017 PNG
Graf 36. Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie v Jihočeském kraji PNG
Graf 37. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji PNG
Graf 38. Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Jihočeském kraji (stav v prosinci) PNG
Graf 39. Věkové složení obyvatel správních obvodů ORP Jihočeského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Graf 40. Podíl zastavěných ploch a nádvoří na celkové rozloze správních obvodů ORP Jihočeského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Graf 41. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.